Werk in uitvoering!

Naast onze dagelijkse werkzaamheden op locaties in de nieuwbouw, verbouw en renovatie werken we ook in onze werkplaats. Hier kunnen we het optimale halen uit onze machines en hebben we een fijne opslagruimte. Op deze manier kunnen we efficiënt werken, werk voorbereiden en zijn we minder afhankelijk van de levertijden van onze leveranciers. Omdat we meer in eigen beheer houden zorgt dit voor korte lijnen en kunnen we snel aan wensen voldoen. Perfect om prachtig maat- en vakwerk te kunnen leveren! Maak gerust eens een afspraak, we laten graag zien (uiteraard onder het genot van een lekker kopje koffie) hoe wij werken en om geweldige projecten op maat te kunnen maken.

Feiten en cijfers vanuit de bouw en infra

Kengetallen uit de bouw en infra

Wist u dat? Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro!

 

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekende dat dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hieronder wordt een privacyverklaring worden vermeld. Hierin staat onder andere informatie over de gegevens die we verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken, de maatregelen die we hebben genomen en welke rechten er zijn.

 

Privacyverklaring Top Bouw & Timmerwerk

Top Bouw & Timmerwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf, en/of omdat uzelf deze bij het invullen van een contact formulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Top Bouw & Timmerwerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Top Bouw & Timmerwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Top Bouw & Timmerwerk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek

Op de website van Top Bouw & Timmerwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Top Bouw & Timmerwerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Top Bouw & Timmerwerk maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de site is bij Google zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Top Bouw & Timmerwerk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Top Bouw & Timmerwerk heeft hier geen invloed op.

Top Bouw & Timmerwerk heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@topbouwentimmerwerk.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Top Bouw & Timmerwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via administratie@topbouwentimmerwerk.nl.

Erkend Leerbedrijf

Ons bedrijf is sinds 2012 een erkend leerbedrijf door de SBB voor diverse vakken binnen de bouwsector. Zo zijn we erkend voor de opleiding Assistent Bouwen, Wonen en Onderhoud (Entree), Allround Timmerman (Bouw & Infra) en Uitvoerder (Afbouw, Hout & Onderhoud). We mogen leerlingen opleiden tot echte vakmensen.

Brand bij bedrijven

Bouwbedrijven lopen een aanzienlijk brandrisico. In de opslag of werkplaats kan brand ontstaan door beschadigde bedrading, defecte machines of tijdens (en na) houtbewerking. Ook de opslag van brandbare materialen, zelf ontbrandende poetsdoeken en roken blijven belangrijke oorzaken. Brand, maar ook waterschade na blussen, kan uw bedrijf volledig stilleggen. Dat geldt zeker als de brand buiten werktijden ontstaat.

In het verleden hebben we meerdere malen een woning of bedrijf gezien wat tot op de grond toe is afgebrand wanneer we na een tijdje kwamen voor renovatie.  Alle spullen, al het opgebouwde werk, iemands levenswerk, helemaal opnieuw moeten beginnen… Een verschrikkelijk iets wat niemand hoopt mee te maken!

Mocht u tijd hebben, lees onderstaande dan eens door. Het kan uw leven, dat van uw medewerkers en uw bedrijf redden van een fatale brand. Menselijk handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. En daarmee is het één van de grootse bedreigingen van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf. Dit is geconstateerd na een analyse van brandoorzaken bij bedrijven. Wij gaan hieronder wat dieper in op de brandrisico’s bij bouwbedrijven.

 

Top 10 brandoorzaken bij bedrijven:

 1. Menselijk handelen
 2. Brand Elektra
 3. Brandstichting
 4. Brand Naburig
 5. Bliksem
 6. Hennep
 7. Brand Broei
 8. Brand Dakdekken
 9. Montagefouten o.a. zonnepanelen
 10. Overige en onbekend

 

Hieronder leest u welke preventiemaatregelen u kunt nemen om die risico’s te verminderen.

 

Elektra – groot risico

Veel branden ontstaan door beschadigde of defecte bedrading. Daarnaast zijn storingen in de elektrische installatie, of de daarop aangesloten apparatuur en machines, vaak de oorzaak van brand. Verder vormen losse snoeren en stekkerverdeeldozen een groot brandrisico. In de loop der jaren wordt de elektrische installatie vaak steeds zwaarder belast, terwijl door intensief gebruik de kwaliteit afneemt. Daarbij wordt in de bouw dikwijls een groter vermogen aan krachtstroom afgenomen dan in andere bedrijfstakken. Zorg dat de elektrische installatie daarop is afgestemd. Bedenk dat stofnesten in verdeel- en stoppenkasten ook brandgevaar opleveren. Dat kunt u voorkomen door deze kasten rondom af te timmeren.

 

Regelmatige keuring

Laat, om defecten te voorkomen, uw elektrische installatie (inclusief de daarop aangesloten apparatuur) periodiek* inspecteren door een onafhankelijk keuringsbureau. Neem deze keuringen op in uw digitale werkagenda, zodat u ze niet kunt vergeten. Een ElektraGarantkeuring kijkt niet alleen naar de installatie zelf, maar inspecteert ook de aangesloten apparatuur. Laat de bij deze inspectie geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk herstellen door een bij Sterkin, KvINL of UNETO-VNI aangesloten installatiebedrijf.

*Minimaal eens per drie jaar, maar afhankelijk van het afgenomen verbruik kan vaker vereist zijn.

 

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Werkzaamheden op de bouwplaats kunnen ook gebeuren met open vuur. Denk aan een brander gebruikt voor het aanbrengen van bitumen dakbedekking of een lasapparaat voor leidingwerk en staalconstructies. Bij dakreparaties is het gevaar dat de onderliggende (brandbare) isolatie vlam vat vrij groot. Bij reparatie aan een stalen leidingstelsel vallen lasspetters naar beneden: bevindt zich daar brandbaar materiaal? Dan kan dit ontbranden, met alle noodlottige gevolgen van dien.

Om bij brandgevaarlijke werkzaamheden brand te voorkomen, kunt u de volgende preventieve maatregelen nemen:

 • Verwijder brandbare materialen: zorg dat er geen brandbare stoffen in de directe omgeving van de werkplek liggen of bedek deze met brandwerend materiaal.
 • Zorg voor blusmiddelen binnen handbereik: plaats in de directe omgeving van de werkplek een draagbaar blustoestel (met een inhoud van minimaal 5 kg) en een blusdeken. Let erop dat blustoestellen jaarlijks worden gecontroleerd, zodat hun goede werking is gewaarborgd.
 • Laat de werkplek niet onbeheerd: doof branders die niet daadwerkelijk worden gebruikt of draai ze laag en plaats ze op een brandersteun.
 • Zorg voor toezicht op brandgevaarlijke situaties: controleer de werkplek tot een uur na beëindiging van de werkzaamheden op een beginnende brand.
 • Laat tekenen voor controle: zorg dat uw medewerkers of onderaannemers voor de werkzaamheden het formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden tekenen; daarmee verplichten ze zich tot controle. Dit formulier vindt u op: www.checklistbrand.nl/formulier-brandgevaarlijke-werkzaamheden

 

Broei

In werkplaatsen is broei een groot brandrisico. Bepaalde stoffen kunnen spontaan ontbranden. Denk aan oliën (zoals lijnzaadolie en visolie), verven en lakken met lijnolie of vluchtige oplosmiddelen, houtskool en houtkrullen. Vooral de combinatie van olie en textiel vormt een groot brandrisico. Broei in opgefrommelde poetsdoeken veroorzaakt vaker brand dan u denkt. Met een beetje pech gebeurt dat op een moment dat er niemand aanwezig is. Laat uw medewerkers daarom poetsdoeken na gebruik altijd direct uitspoelen en daarna in gesloten of zelfsluitende stalen bakken met stalen deksels opbergen.

 

Acculaders

Vrijwel ieder bouwbedrijf beschikt over acculaders: voor de heftruck of voor machines die op de bouwplaats gebruikt worden. Deze kunnen tijdens het opladen vonken verspreiden en zo brand veroorzaken. Ook (elektrische) heftrucks zelf kunnen vonken verspreiden. Zorg daarom dat heftrucks en laders minimaal één meter van de opslag staan. Houd één meter rondom acculaders vrij, dus ook erboven! En let erop dat accu’s alleen tijdens werktijden worden opgeladen. Laat de laders regelmatig keuren. Controleer zelf maandelijks de snoeren op beschadigingen.

 

Opslag brandbare goederen

Waar gewerkt wordt, kan niet altijd sprake zijn van een brandschone werkomgeving. Maar bedenk dat een goed opgeruimd bedrijfspand brand en verwondingen kan voorkomen. U vermindert het brandrisico al enorm, als u zorgt dat er geen brandbare goederen (zoals verpakkingsmateriaal, pallets, brandbare vloeistoffen etc.) worden opgeslagen in de buurt van:

 • werkzaamheden met open vuur. Bij las- en snijwerkzaamheden kunnen vonken wel 10 meter wegspatten;
 • spuitwerkzaamheden;
 • machines/apparatuur met warmte-uitstraling, zoals heaters en compressoren;
 • acculaders (nodig voor bijvoorbeeld heftrucks);
 • geen opslag van brandbare goederen in technische ruimtes (zoals de cv-ruimte).

 

Opslag brandbare vloeistoffen 

Brandbare vloeistoffen, zoals verf, reinigings-, smeer- en oplosmiddelen vormen een groot brand(verspreidings)risico. Daarom moeten deze worden opgeslagen in een brandwerende milieukast conform PGS-15 (de richtlijn voor opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen). Ook gascilinders voor lasapparatuur moeten in een dergelijke kast worden opgeslagen.

 

Opslag overig afval (binnen en buiten)

Als er brand ontstaat, kan die zich sneller verspreiden wanneer er afval rondslingert. Zorg dat uw medewerkers al het afval verzamelen in bakken met een vlamdovende constructie. Zie erop toe dat ze deze dagelijks legen in afvalcontainers. De afvalcontainers moeten buiten op veilige afstand (minimaal 10 meter uit de gevel) worden verankerd en afgesloten. Ook pallets en overig verpakkingsmateriaal moeten op minimaal 10 meter uit de gevel opgeslagen worden. Gebeurt dat niet? Dan kan door de stralingshitte van een brand het isolatiemateriaal in de gevel vlamvatten. Beter is het nog – zeker wanneer de buitenruimte niet groot genoeg is – om de pallets op te bergen in een afgesloten stalen zeecontainer. Zorg verder dat pallets niet hoger dan 4 meter worden opgestapeld en dat er minimaal 15 meter vrije ruimte rondom is (bij een stapel binnen ook erboven!). Zo voorkomt u dat bij brand de pallets omvallen en de brand verder verspreiden.

 

Roken 

Roken blijft, ondanks het rookverbod in publieke ruimtes, een belangrijk brandrisico. Maar omdat stiekem roken helemaal snel tot brand kan leiden, kunt u beter zorgen voor een aparte rookruimte. Zet daar veiligheidsasbakken (ook wel ‘dubbelringsasbakken’ genoemd) neer, die regelmatig worden geleegd in een zelfsluitende, vlamdovende afvalbak of een peukenverzamelaar.

 

Branddetectie

Om een brand in een vroegtijdig stadium te kunnen ontdekken, heeft u een goedwerkende brandmeldinstallatie nodig. Zorg daarbij dat de brand- en rookmelders goed verspreid over de ruimte opgehangen zijn: boven de machines, maar ook in de technische ruimtes, ruimtes met afvalcontainers, bij ontstekingsbronnen (zoals verdeelkasten), bij acculaders en in de rookruimte. De melders geven de brand door aan een PAC (Particuliere Alarm Centrale). Vaak is er al een verbinding met een PAC voor het inbraakalarm. Bestaat de opslag- en werkplaats uit meerdere ruimtes? Laat dan branddeuren plaatsen tussen de verschillende compartimenten. Zorg dat de branddeuren zijn aangesloten op de brandmeldinstallatie, zodat die bij brand automatisch sluiten. Vergeet niet de meldinstallatie regelmatig te laten keuren op een goede werking.

 

Blusmiddelen

Als er overdag brand uitbreekt, moeten er voldoende blusmiddelen voorhanden zijn om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Zorg dat er zowel slanghaspels (die op de waterleiding zijn aangesloten) als handblustoestellen op goed bereikbare en goed zichtbare plaatsen, verspreid over de ruimte of op de bouwplaats aanwezig zijn. Overleg met de leverancier van uw blusapparatuur welke blusmiddelen in uw bedrijf het best geschikt zijn voor de in uw bedrijf aanwezige inventaris, machines en materialen. Houd ook rekening met de in uw bedrijf uitgevoerde werkzaamheden. Zorg ook dat de blusmiddelen jaarlijks op hun werking gecontroleerd worden en dat uw personeel getraind is in het gebruik ervan.

 

Controlerondes 

Zorg dat aan het eind van elke werkdag een inspectieronde door het gebouw of langs de werkzaamheden wordt gemaakt. Staan alle brandbare materialen op een veilige afstand? Zijn alle elektrische apparaten uitgeschakeld? Ideaal is één schakelaar voor alle apparatuur. Daarnaast is het – vooral binnen grotere bedrijven – verstandig om een of meerdere personen aan te wijzen, die wekelijks een controlerondje door het bedrijf doen. Zorg ervoor dat aangetroffen gebreken ook daadwerkelijk worden verholpen.

 

Heeft u bovenstaande punten helemaal op de rit? Dat is geweldig! Natuurlijk is het geen zekerheid dat er nooit brand bij uw bedrijf zal ontstaan want het blijft altijd opletten. We zullen nooit zeggen dat het 100% te voorkomen is, dat is niet haalbaar maar we hopen dat u, door het lezen van bovenstaand artikel, een stukje meer bewustwording heeft gekregen van het feit dat brand altijd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week op de loer kan liggen. We kunnen het niet 100% garanderen dat het ons niet overkomt maar bij Top Bouw & Timmerwerk proberen we uiteraard zoveel mogelijk op te letten bij ons bedrijf in de werkplaats maar ook op de locaties waar we aan het werk zijn.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben na aanleiding van deze informatie? Neem dan contact met ons op!

VCA gecertificeerd

Al onze werknemers zijn VCA gecertificeerd. Deze certificering geeft aan dat een werknemer weet hoe hij veilig werkt op (risicovolle) werkplekken. Dit zorgt dat het aantal arbeidsongevallen zoveel mogelijk beperkt blijft en de gezondheid en het welzijn van werknemers beter gewaarborgd is.

Het VCA certificaat kan in heel Nederland gebruikt worden, daar is een landelijke overeenstemming over. VCA is geen verplichte certificering maar tegenwoordig wel steeds meer een veel geëist certificaat door opdrachtgevers in de bouwwereld.

Woningborg Certificering

Sinds 2016 is Top Bouw & Timmerwerk gecertificeerd door de Woningborg. De Woningborg groep is een groep van elkaar aanvullende ondernemingen, die voor de (woning)bouwsector certificering, advisering en toetsing en toezicht realiseren. Door risico’s en faalkosten te verminderen, dragen ze direct bij aan de kwaliteit van een nog betere woonstandaard. Zakelijke opdrachtgevers, zoals woningcorporaties en zorginstellingen, vragen bij het verstrekken van bouwopdrachten in toenemende mate om bankgaranties. Vanuit hun positie niet meer dan logisch gezien de vele faillissementen in de bouwsector van de afgelopen jaren. Wij willen het beste voor onze klant en ook de garantie kunnen geven dat u met een goed bedrijf in zee gaat. En als daar een certificaat aan bijdraagt, dan is ons doel om deze te krijgen. Met een certificaat van Woningborg in het bezit kunnen we aantonen dat we zowel technisch als op financieel gebied op en top gezond zijn. Kijk voor meer informatie eens op de website www.woningborggroep.nl.

Opening Vredesbolwerk in Utrecht

Top Bouw & Timmerwerk mocht de afgelopen maanden aan de slag om een prachtig monumentaal pand te verbouwen voor het vfonds in Utrecht, in opdracht van Albucom Bouw & Advies B.V.

Op vrijdag 6 april jl. is het Vredesbolwerk feestelijk geopend door Minister van Defensie Ank Bijleveld. Onder de gasten waren ook de ambassadeur van Duitsland Herr Brengelmann en de chargé d’affaires van de Poolse ambassade mevrouw Banaszkiewicz. De minister verraste voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in Inspecteur der Veteranen Luitenant-Generaal b.d. Cees de Veer met het Ereteken voor Verdienste in goud.

Initiatiefnemer van het Vredesbolwerk is het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg), bekend als belangrijkste private ondersteuner van initiatieven voor veteranen. De vier verdiepingen van het monumentale pand aan het Lucasbolwerk bieden een ontmoetings- en werkplaats voor professionals die zich inzetten voor de thema’s vrede, democratie en (Internationale) rechtsorde.

Meer informatie over het vfonds kunt u lezen op  https://www.vfonds.nl/. Een filmpje over de opening van dit project is te vinden op https://youtu.be/YfF9ScBDFc8.