Feiten en cijfers vanuit de bouw en infra

Kengetallen uit de bouw en infra

Wist u dat? Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro!