Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekende dat dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hieronder wordt een privacyverklaring worden vermeld. Hierin staat onder andere informatie over de gegevens die we verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken, de maatregelen die we hebben genomen en welke rechten er zijn.

 

Privacyverklaring Top Bouw & Timmerwerk

Top Bouw & Timmerwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf, en/of omdat uzelf deze bij het invullen van een contact formulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

Top Bouw & Timmerwerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Top Bouw & Timmerwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen

Top Bouw & Timmerwerk verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek

Op de website van Top Bouw & Timmerwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Top Bouw & Timmerwerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google Analytics

Top Bouw & Timmerwerk maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de site is bij Google zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Top Bouw & Timmerwerk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Top Bouw & Timmerwerk heeft hier geen invloed op.

Top Bouw & Timmerwerk heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar administratie@topbouwentimmerwerk.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Top Bouw & Timmerwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via administratie@topbouwentimmerwerk.nl.