Artikelen door TopBouw

Werk in uitvoering!

Naast onze dagelijkse werkzaamheden op locaties in de nieuwbouw, verbouw en renovatie werken we ook in onze werkplaats. Hier kunnen we het optimale halen uit onze machines en hebben we een fijne opslagruimte. Op deze manier kunnen we efficiënt werken, werk voorbereiden en zijn we minder afhankelijk van de levertijden van onze leveranciers. Omdat we […]

Feiten en cijfers vanuit de bouw en infra

Kengetallen uit de bouw en infra Wist u dat? Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro!  

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekende dat dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hieronder wordt een privacyverklaring worden vermeld. Hierin staat onder andere informatie over de gegevens die we verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gebruiken, […]

Brand bij bedrijven

Bouwbedrijven lopen een aanzienlijk brandrisico. In de opslag of werkplaats kan brand ontstaan door beschadigde bedrading, defecte machines of tijdens (en na) houtbewerking. Ook de opslag van brandbare materialen, zelf ontbrandende poetsdoeken en roken blijven belangrijke oorzaken. Brand, maar ook waterschade na blussen, kan uw bedrijf volledig stilleggen. Dat geldt zeker als de brand buiten […]

Opening Vredesbolwerk in Utrecht

Top Bouw & Timmerwerk mocht de afgelopen maanden aan de slag om een prachtig monumentaal pand te verbouwen voor het vfonds in Utrecht, in opdracht van Albucom Bouw & Advies B.V. Op vrijdag 6 april jl. is het Vredesbolwerk feestelijk geopend door Minister van Defensie Ank Bijleveld. Onder de gasten waren ook de ambassadeur van Duitsland […]