BELANGRIJK! – Het Coronavirus

Het is niemand ontgaan dat er op dit moment in Nederland strenge maatregelen gelden tegen de verspreiding van het Coronavirus. Om de verdere verspreiding te voorkomen en zo het virus een halt toe te roepen, heeft de Rijksoverheid maatregelen opgelegd.

 

Zoals iedereen is Top Bouw & Timmerwerk ook verplicht de maatregelen van de overheid op te volgen. Op deze website is te lezen dat wij samenwerken Woningborg. Zij zien het als hun maatschappelijke taak om in deze onvoorspelbare tijd klaar te staan voor bouwondernemingen en kopers. Op korte én lange termijn. Ze bieden ondersteuning met het geven van informatie en blijven doorgaan met het accepteren van plannen.

We hebben op dit moment met een bijzondere situatie te maken. Het is onzeker hoe lang de Coronacrisis gaat duren en wat de uitwerking hiervan is op de bouw. Op dit moment vinden op de bouwplaatsen gewoon werkzaamheden plaats. Het kan helaas niet worden uitgesloten dat in de toekomst bouwplaatsen worden gesloten of stilvallen wegens gebrek aan personeel en/of materiaal.

Ook als de economische situatie verslechtert kunnen wij, in samenwerking met Woningborg, zoveel als mogelijk is continuïteit waarborgen zoals Woningborg de afgelopen 40 jaar altijd heeft gedaan. Ze monitoren de nieuwe risico’s van deze uitzonderlijke situatie zorgvuldig en het opstarten van een nieuwe bouwlocatie in de huidige situatie wordt weloverwogen gedaan. Check voor meer informatie over Woningborg de website www.woningborggroep.nl.

We volgen uiteraard ook de instructies en adviezen van het RIVM zoveel mogelijk en houden de ontwikkelingen nauw in de gaten. Op de website van Rijksoverheid en het RIVM is de actuele informatie te vinden. Aangezien de situatie snel kan veranderen is het belangrijk om deze sites te blijven raadplegen.

 

We nemen uiteraard contact met u op wanneer een afspraak zal moeten worden verplaatst, maar heeft u binnenkort een afspraak gepland met ons en twijfelt u of dit door kan gaan? We verzoeken u dan vriendelijk doch dringend contact met ons op te nemen om dit zo snel mogelijk te kunnen bespreken.