De bouwsector groeit!

Goed nieuws voor de bouwsector!

Bouwbedrijven hebben vorig jaar 64.000 nieuwe huizen in Nederland opgeleverd. Dat waren er negenduizend meer dan het jaar ervoor. De groei kwam, net als in 2016, in de dubbele cijfers uit, meldde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag 24 januari jl. Het ging om een toename van 11,5 procent. Verder zijn 73.000 vergunningen afgegeven om met nieuwbouw te beginnen, 30 procent meer dan in 2016. Om die reden verwacht het EIB ook de komende jaren groei in de nieuwbouw. Eerst een groei van 7 procent, maar in de jaren daarna een lagere groei.

Ook verbouwingen aan bestaande huizen werden in 2017 meer uitgevoerd dan het jaar ervoor. De groei was 7,5 procent, waar dat een jaar eerder nog bijna een kwart was. De utiliteitsbouw groeide met 3,5 procent. De investeringen in infrastructuur bleven daarbij achter, deze namen toe met 1,5 procent. Het totale productievolume in de bouw groeide met 5 procent. In drie jaar steeg het totale productievolume met 20 procent, van 54 miljard euro in 2014 naar 63 miljard euro in 2017.

De bouwsector heeft in de periode 2018-2022 zo’n 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig in de uitvoerende bouw. Vooral de komende twee jaar zijn er veel extra werknemers nodig. Het gaat om 20.000 extra krachten, naast zo’n 35.000 vervangende arbeidskrachten. De instroom van nieuwe krachten komt echter maar mondjesmaat op gang, waardoor in 2018 en 2019 de spanning op de bouwarbeidsmarkt verder oploopt. Daarna komt deze “in rustiger vaarwater terecht”, verwacht het EIB. De bouwsector is hard geraakt door een zes jaar durende crisis. In die periode zijn veel arbeidsplaatsen verloren gegaan. Nu de economie weer is aangetrokken, is het aantal vacatures fors gegroeid, terwijl de werkloosheid gedaald is. Hierdoor lopen veel bouwbedrijven tegen personeelsschaarste aan. Tijdens de crisis zijn in totaal 75.000 banen in de bouw verdwenen, waarvan 60.000 in de uitvoerende bouw. Dit is voor een groot deel opgevangen door natuurlijke in- en uitstroom.  In de periode 2018-2022 kan ongeveer 45 procent van de benodigde instroom worden gerealiseerd via de bouwopleidingen, verwacht het EIB.